ĐẠI TẠNG KINH

a-ham-tap-1

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH (TRIPITAKA)ONLINE FLIP BOOK

 Kích đúp vào bìa cuốn sách sau đó bạn có thể đọc trực tuyến hoặc tải về phần mềm “Flipviewer".

Nếu bạn cảm thấy nó good.Please trả tiền cho công ty phần mềm, nó có thể dễ dàng thanh toán trên thẻ Visa … .Master.

Đó là rẻ hơn và dễ dàng để đọc và Tam Tạng tìm kiếm.

http://www.flipviewer.com

Tải về “Full Tam Tạng" …… ..Please bấm vào đây “www.daitangkinh.org"

Lưu ý: INH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH DOANH DƯỚI ĐÂY

WINDOWS  & ANDROID “TẢI XUỐNG