Chùa Pháp Bảo

Chùa Pháp Bảo

 phat-bao-map-big  phat-bao-map

 胡志明全市圖

 位於胡志明市守德郡法寶寺空拍圖(位於交流道旁)
 phat-bao-skyview  phat-bao-street-side

 Chùa Pháp Bảo上空拍照圖

 法寶寺位於由守德往市區方向道路,由市區往法寶寺路上透過Xa lộ Hà Nội, 路時,到達梅花高架後,需先上梅花形高架後折回市區方向,才能到達.

 

Chùa Pháp Bảo (法寶寺)

釋行體師父:0908-46-157(不會說中文)

email: thich_dong_hanh@yahoo.com

Address:5/161  Xa lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh (越南胡志明市守德郡)

hùa Pháp Bảo (法寶寺) 是淨行上人祖庭,也是上人於越南翻譯經典一個重要的集結中心